This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

OpenERP Documentation

Wskazówka

Książka online OpenERP prezentuje nowe, zintegrowane podejście do zarządzania przedsiębiorstwem i wypracowania najlepszych praktyk. Zobacz także drukowane książki lub wersje PDF.

Poszukujemy tłumaczy, zobacz wskazówki w dokumentacji_tłumaczenia.

Samouczek OpenERP

Przegląd funkcji OpenERP

Developer Book

Technical reference for creating your own modules

Instrukcja instalacji

Instalacja krok po kroku

Książka społeczności

Społeczność OpenERP wskazówki i organizacja

Indeks modułów

A developer resource listing all modules and objects

Licencja OpenERP

Licencje oprogramowania i dokumentacji

Usability Book

A usability guideline for all modules and objects

FAQ's

Często zadawane pytania

Indices and tables:

Complete Table of Contents

List of all sections and subsections

Wyszukiwanie

Wyszukaj w dokumentacji

Indeks

Wszystkie warunki tej dokumentacji

 

This documentation is based on version 5.0 of OpenObject and OpenERP, last updated 2019-01-03